Gratis levering vanaf 70 €


EURO JOE 

Agility Toestellen in Aluminium

                    TubiDog Tubes

Als koper heb je het recht om aan Britley's Dog Supplies mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
Terugsturen van de goederen gebeurd op kosten van de koper. Terugbetaling gebeurd via overschrijving op het rekeningnr. van de koper.

BTWnr. : BE0550 776 787

*****  NIEUWS  *****

VERDELER KIVO PETFOOD